Sluiten
Sluiten
  • Informatieplicht

Informatieplicht

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Verbruikt uw locatie per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas? Dan valt uw onderneming onder de wet milieubeheer en informatieplicht. 

De wet milieubeheer verplicht bij locaties met een jaarverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. De informatieplicht stelt dat u voor 1 juli 2019 het bevoegde gezag dient te informeren over de genomen energiebesparende maatregelen in het ELoket. 

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Het is mogelijk dat u, naast de informatieplicht energiebesparing per inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor uw gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

In dit geval dient u ook te voldoen aan de informatieplicht, maar rapporteert u uiterlijk op 5 december 2019 in het ELoket.

Meer info? 

Sedico heeft de expertise en ervaring om uw onderneming op korte termijn te laten voldoen aan de informatieplicht. 

Onze adviseurs kennen alle problematiek en bijbehorende oplossingen rondom de informatieplicht en staan voor u klaar. 

Neem vrijblijvend contact met ons op: 


Neem contact op