Sluiten
Sluiten
  • Factuurmanagement

Begroting

Met de gegevens uit onze database, de reeds vastgelegde tarieven en de verwachte prijsontwikkelingen stelt Sedico voor u een nauwkeurige begroting op. Deze begroting, ongeacht of het huur, energie, water, lokale heffingen of afval betreft, wordt overzichtelijk en op locatieniveau gepresenteerd.

 

 

Sedico biedt de mogelijkheid om op basis van de opgestelde begroting en de betaalde facturen een rapport te verstrekken met de nog te verwachten kosten / vorderingen (de te nemen reservering of vrijval op uw balans). Per kostensoort krijgt u daarmee exact inzicht in uw huidige financiële positie.

 

 

Cashflow Management

Sedico verzorgt al jarenlang de administratie voor haar klanten. Hierdoor is Sedico in staat verwachtingen af te geven met betrekking tot de benodigde periodieke cashflow.

 

 


Neem contact op