Sluiten
Sluiten
  • Factuurmanagement

Management informatie

Tijdens de verwerking van de facturen registreert Sedico de factuurdata. Sedico boekt de facturen en specificeert de kosten op basis van uw grootboekrekeningen. Afhankelijk van uw financiële periode wordt een rapportage en inleesbestand aangeleverd zodat deze geïmporteerd kan worden in uw administratie. Daarnaast verwerkt Sedico de overige, niet financiële data, zoals WOZ-waarde, energieverbruik, aansluitwaarden, etc. Op deze wijze is Sedico in staat om een breed scala aan managementinformatie aan te leveren. 

 


Neem contact op