Sluiten
Sluiten
  • Vastgoedadministratie

Factuurcontrole

Vanuit onze database toetst Sedico de juistheid van iedere factuur die voortvloeit uit de huurovereenkomst (huur, promotiekosten, huurprijsindexering, servicekosten, etc.). Tegen te hoge of onterechte facturen tekenen wij bezwaar aan, monitoren wij de gehele bezwaarprocedure en zorgen ervoor dat u een correcte factuur ontvangt.

 

Periodiek ontvangt u een betaalbestand en (inlees)rapportage, waarmee u betalingen eigenhandig verricht en de kosten in uw administratie kunt importeren en verwerken. Daarnaast zorgt Sedico ook voor alle benodigde managementinformatie

 


Neem contact op